9 peamist takistust ettevõtte arengus

...sest alati on midagi, mis pitsitab, kuid valik ei peaks olema kauem kannatamine, pigem sihipärane tegevus kiiremaks valutumaks kasvuks koos mentoriga.
Olen Mikk Orglaan, äri-mentor. Aitan äridel teha 10x -100x kasvu olemasolevate ressursside pealt. Selleks aitan mõista, mis äris tegelikult ollakse, leida üles täiendavad tuluallikad, anda probleemi lahendusele kõrgem hind, viia teenus/toode õige kliendini.

9 peamist takistust ettevõtte arengus

1. Puudub selgus, millises äris ollakse.
Kes on tegelikult strateegilised osapooled. Kui suur ja kus on millise dünaamikaga turg? Milline on konkurentsisituatsioon? Mille poolest ettevõtte positsioneering eristub. Enamik juhte ei tea, miks nende kliendid neilt mida millal ostavad.
2. Puudub fookus, mida peab tegema.
Kus on turg? Millised on kliendid ja nende valud, mida teenus või toode lahendab? Millised on eesmärgid? Kuidas neid kes ja mis ajaks saavutama peab? Puudub ideaalse kliendi profiili definitsioon ja strateegia, kuidas nendeni jõuda. Samuti pole ettevõtetel kliendiseire strateegiat. Kliendid ei anna enam tagasisidet vigade kohta, vaid guugeldavad ja ostavad mujalt.
3. Ärid ei ole teadlikult disainitud.
Ärid ei tööta ise, neid peab vedama ja lükkama. Need on kuidagi ajalooliselt kujunenud ja seepärast ei täida need omanike, töötajate ega klientide ootusi täielikult. Ärid on suures osas ikka veel automatiseerimata. On suur ebaefektiivsus. Puudub exiti strateegia, seepärast on puudu ka kasvustrateegia - lihtsalt antakse endast iga päev parim, mis ei ole piisav.
4. Puudub ülevaade ja võimekus hinnata rahavoogude sisulist poolt.
Alguses midagi oli, aga aeg on muutnud äri olemust ja ärimudelit. Mõistmata rahavoogude dünaamikat klientide ja teenuse/toodete puhul, on lihtne teha valesid järeldusi. Üle kahe dekaadi kestnud isiklik praktika annab tunnistust, et see ongi väga keeruline ülesanne ja lihtsam on vahetada töökohta kui leida lahendus erinevate partnerite käes olevate andmete konsolideerimiseks sisuliselt, et saaks esitada küsimus ja saada vastused.
5. Pole aega, et peatuda ja mõtelda. Hõivatud on uus vaene.
Muutunud majanduses on ärimudel jäänud ajale jalgu ning sellega isegi ei tegeleta. Puudub süsteemsus ja visioon. Puudub julgus/oskus/võimalus usaldada ja delegeerida esimesel võimalusel, et kasvada. Puudub võimekus kommunikeerida. Pole ehitatud organisatsiooni, mis saaks hakkama pidevalt muutuvate dünaamilise iseloomuga ülesannetega, kus lõpptulemus peaks olema parem juhi poolt esitatud lähteülesandest või oli see lausa küsimus või hüpotees, mis kolleegidega arutelu käigus püstitati.
6. Enamus inimesi ei realiseeri oma tegelikku potentsiaali.
Ei oma töökohas ega isiklikus elus. Nad ise ei julge, tööandjad ei julge. Palgatakse kogemusega inimesi realiseerima sama kogemust uues ettevõttes, mitte ei arendata töötajaid lendama kõrgemalt uue huvitava väljakutsega. Kõik kaotavad seeläbi. Kõik lendavad liiga madalalt, kasvuvõimalusi ei juleta uurida, jäädakse oma liistude juurde, kuigi king juba ammu pitsitab. Aga nii tundub turvalisem, eriti sellel kahtlasel kriisi ajal.  
7. Enamus ettevõtteid on suutelised tegema 10x - 100x kasvu hüpet.
10x kasvu saab juba siis kätte, kui teha kõike "by the book". 100x kasv on võimalik, kui muuta seda, milles rääkisin punktis 1. Kui luua eeldused ja töötada sihipäraselt ning kui on inimene, kes pidevalt tegeleb äri kasvatamisega, siis tulevad ka tulemused. Aga koos delegeerimisega visatakse pesuveega välja ka vastutus ning sellega koos võimalik tulemus. Juhtimisviga? Kahtlemata.
8. Lennatakse liiga madalalt.
Rahuldutakse liiga väikeste kasumitega. Proovitakse kohalikult kliendilt rohkem raha saada laiendades oma teenuste portfelli selle asemel, et otsida uus õige klient, mille tulemuseks on palju keskpäraseid teenuseid ja madal tootlikkus ajaühikus, mis tagab vähem palgaraha, kasumit, raha investeeringuteks - kasvuks. Selle asemel võiks turunda defineerida maailma ja sihtida seal kliente, kellel on kõikidel need valud, mille jaoks on olemas lahendus.
9. Ei investeerita endasse ega töötajatesse.
Jah, muidugi, pärisorjus on läbi, inimesed liiguvad vabalt riikide vahel, töökohtade vahel, nüüd lausa töötavad kustahes maailma otsast interneti kaudu. Kontoris töötamise puhul on mõnes töölõigus tohutu eelis, sest koos töötavad inimesed leidlikumalt. Sams Ei peaks "koos töötamine" tähendame enam füüsilist asukohta. Hoopis olulisem on, et tööl on õiged inimesed õigetel ametikohtadel, mis kaasavad töötajaid endid panustama rohkem ning arenema rohkem. Tööandja asi on arendada oma töötajaid konkurentidest kiiremini, et nii luua endale konkurentsieelis ja napsata ära töötajaid teistest ettevõtetest. Palk, keskkond, töövahendid, tööaeg on hügieen. Kui juhid ei arenda ennast ega oma töötajaid, kuidas võiks siis oodata ägedaid tulemusi?

Sul pole veel oma äri-mentorit?
Mida sa ootad?

Kui sina ei kutsu muutust ellu ja ei tee esimest sammu, kes siis teeb? 
Päris elus ei jookse hiir magavale kassile suhu… aga sa ju tead seda isegi…

Broneeri esimene tasuta 30min kohtumine, et veenduda, kas me inimestena sobime JA HAKKAME SINU TULEVIKKU KOOS ELLU VIIMA.

30+ years

Experiece in business strategy

5 - 500x

grown market size due to repositioning

500+

Digitalized companies over 22 years
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.